Optika Hrasno

Azize Šaćirbegović bb

Broj telefona: +387 33 644-775,

mail:   opsa.hrasno@gmail.com

 

 

Radno vrijeme;

Ponedeljak-Petak: 10,00h – 18,00,

Subota: 10,00h – 16,00h