Optika Mercator Ložionička Sarajevo

PONEDELJAK: 17-19 h

SRIJEDA: 17-19 h

PETAK: 17-19 h

SUBOTA: 11:30 – 12:30 h

eyeex
* Termini za preglede su skloni promjenama u slučaju nemogučnosti dolaska specijaliste oftalmologa.
* Poželjno je naručiti se radi izbjegavanja dužih čekanja
* Telefon: 033-653-300