Optika Grand Centar Ilidža

UTORAK: 16,00h – 18,00h

SRIJEDA: 15,0h – 17,00h

ČETVRTAK: 16,00h – 18,00h

PETAK: 16,00h – 18,00h

SUBOTA: 12,00h – 14,00h

* Termini za preglede su skloni promjenama u slučaju nemogučnosti dolaska specijaliste oftalmologa.
* Poželjno je naručiti se radi izbjegavanja dužih čekanja
* Telefon: 033-637-610